Por que facer o curso de “Organización de proxectos de instalacións solares térmicas”?

Do 13 de xullo ao 20 de novembro de 2015 desenvolverase en Compostela o curso AFD  “Organización de proxectos de instalacións solares térmicas” (648 h.), xestionado pola Área de Emprego do Concello de Santiago. O martes 30 de xuño realizouse un primeiro proceso de selección do alumnado e aínda quedan prazas vacantes. Se estás interesado/a acude o antes posible ás oficinas da Axencia Local de Colocación do Concello de Santiago de Compostela (Edificio Cersia, San Lázaro).

É necesario cumprir ALGÚN dos seguintes requisitos de acceso:
– Bacharelato LOE / Bacharelato LOGSE /COU
– Ter superado as competencias clave de nivel 3
– Ter cursado algún certificado de nivel 2 Enerxía e Auga

Para que serve o curso?

A necesidade de aforrar enerxía e garantir o funcionamento adecuado das instalacións, require un esforzo continuado no mantemento e renovación de equipos por outros máis eficientes. Isto conséguese cunha xestión da enerxía adecuada nos edificios e require unha análise do consumo de enerxía do edificio, unha proposta de medidas de aforro e eficiencia, a fixación de obxectivos de aforro, a realización dun mantemento adecuado, etc.solar

Polo tanto, é necesario formar profesionais especializados no deseño de instalacións eficientes de auga quente sanitaria, calefacción e calor de proceso con enerxía solar, tanto para o sector residencial, terciario e o sector industrial, onde hai unha gran falta de profesionais capacitados.

Coa realización deste Certificado de profesionalidade os alumnos estarán capacitados para promover instalacións, desenvolver proxectos e xestionar a montaxe e mantemento de sistemas solares térmicos controlando os resultados obtidos a través da aplicación das técnicas e procedementos necesarios en cada caso, optimizando os recursos humanos e os medios dispoñibles, coa calidade requirida, de conformidade coas normas vixentes e as condicións de seguridade.

Desenvolvendo a súa actividade en pequenas, medianas e grandes empresas, públicas ou privadas, dedicadas a realizar a montaxe, operación e mantemento de sistemas solares térmicos para a produción de quente sanitaria ou para apoiar o calefacción e outros usos da auga. Ocupando os seguintes postos:

 • Promotor/a de instalacións solares.
 • Deseño de instalacións solares térmicas.
 • Responsable da montaxe de instalacións solares térmicas.
 • Responsable do mantemento de instalacións solares térmicas.

A realización deste Certificado de Profesionalidade garante o nivel de coñecemento esixido para obter a licenza profesional de instalacións térmicas de edificios, de acordo co disposto no Real Decreto 1027/2007, de 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios (RITE).

O perfil dos alumnos para este Certificado corresponde cun nivel de estudios de bacharelato ou equivalente, ou experiencia profesional relacionada coa montaxe de instalacións térmicas de edificios.

Anuncios

Próximos cursos AFD 2015 en Santiago de Compostela

Concello de Santiago de Compostela

 • Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas (238 h.). Código ELEE0108. Nivel 1.
 • Operacións de fontanería e calefacción-climatización doméstica  (498 h.). Código IMAI0108. Nivel 1.
 • Organización e proxectos de instalacións solares térmicas (648 h.). Código ENAE0308. Nivel 3.

Santa Apolonia, S.L.

 • Recepción en aloxamentos (648 h.). Código HOTA0308. Nivel 3

Sociedade de Ensino Tecnolóxico, S.L.

 • Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos (388 h.). Código IFCT0108. Nivel  1

Academia Forhermo

 • Perruquería (728 h.) Código IMPQ0208. Nivel 2.

 Bartumeu López, S.L.

 • Seguridade Informática (518 h.). Código  IFCT0109. Nivel 3. Data prevista de inicio: 01-07-2015
 • Xestión contable e xestión administrativa para auditoría (648 h.).  Código ADGD0108. Nivel  3. Data prevista de inicio: 26-06-2015

Centro Formación Prisma, S.L.

 • Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais (448 h.). Código ADGG0408. Nivel 1.

Cefiasa Santiago

 • Marketing e compravenda internacional (768 h.). Código COMM0110. Nivel 3
 • Creación e xestión de microempresas (538 h.). Código ADGD0210. Nivel 3.

 Quelqum Servicios para Empresas

 • Administración e programación en sistemas de planificación de recursos (668 h.). Código IFCT0610. Nivel 3
 • Creación e xestión de microempresas (538 h.). Código ADGD0210. Nivel 3

Reyblanc Centros de Formación, S.L.

 • Docencia da formación profesional para o emprego (398 h.). Código SSCE0110. Nivel 3
 • Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais (448 h.). Código ADGG0408. Nivel 3

Centro integrado de Formación Profesional de Santiago

 • Traballos de carpintaría e moble (378 h.). Código MAMD0209. Nivel 1. Data prevista de inicio: 15-09-2015
 • Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes (288 h.). Código AGAR0309. Nivel 1. Data prevista de inicio: 22-09-2015
 • Aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintaría e moble (288 h.). Código  (288 h.). Código MAMD0109. Nivel 1. Data prevista de inicio: 30-09-2015
 • Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría (348 h.). Código AGAO0108. Nivel 1. Data prevista de inicio: 10-09-2015

Listaxe completa dos cursos programados na provincia da Coruña: http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/afd/afd2015-Coruna.pdf

CURSOS afd